സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Computer Programmer - Govt.Engineering Colleges- Final List 03-ജൂൺ-2015 3105
General Transfer 2015 - Transfer and Posting of Assistant Instructors,Government Commercial Institutes-Modified 02-ജൂൺ-2015 3043
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Technical High School Superintendents 02-ജൂൺ-2015 3188
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Workshop Superintendents(Polytechnics) Final List 02-ജൂൺ-2015 3031
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Inspector of Industrial Schools- Final List 02-ജൂൺ-2015 3100
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Lecturer in Mechanical Engineering (Polytechnic Colleges) -Final List 02-ജൂൺ-2015 3382
General Transfer 2014-2015-Transfer and Posting of Lecturer in Civil Engineering (Polytechnic Colleges) -Final List 02-ജൂൺ-2015 3272
General Transfer 2015 -Lecturer in Computer Engineering/Computer Hardware Maintenance - Final List 01-ജൂൺ-2015 3200
General Transfer 2015 -Workshop Foreman in Govt. Polytechnics/Technical High Schools - Final List 01-ജൂൺ-2015 3185
General Transfer 2015 -Instructor in Engineering/D'man Grade I in Technical High School/DPI - Final List 01-ജൂൺ-2015 3062
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.