സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - നോൺ ടെക്നിക്കൽ അറ്റെൻണ്ടർ - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്. 28-ഫെബ്രുവരി-2016 2962
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - ഇൻസ്ട്രക്ടർ , അസിസ്റ്റന്റ്‌ ഇൻസ്ട്രുക്ടർ- ജി സി ഐ - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്. 23-ഫെബ്രുവരി-2016 3088
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2016 - ജി സി ഐ സൂപ്രണ്ട് - താല്ക്കാലിക ലിസ്റ്റ് - സംബന്ധിച്ച്. 23-ഫെബ്രുവരി-2016 3019
Transfer and posting Junior Superintendents 28-ജനുവരി-2016 3661
Transfer and posting of Head of Department in Civil Engineering in Government Polytechnic Colleges 27-ജനുവരി-2016 3200
Transfer and posting of Head of Department in Electrical Engineering in Government Polytechnic Colleges - Erratum 27-ജനുവരി-2016 3064
ഏറണാകുളം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 26-ജനുവരി-2016 2806
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ / ഓഫീസ് അറ്റൻഡൻറ്- സ്ഥലമാറ്റം / തസ്തികമാറ്റം - തെറ്റ് തിരുത്തി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. 12-ജനുവരി-2016 2835
കാസർഗോഡ് ജില്ല - വാച്ച്മാൻ- തസ്തികമാറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 11-ജനുവരി-2016 3220
കോട്ടയം ജില്ല - വാച്ച്മാൻ/ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് - തസ്തികമാറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 11-ജനുവരി-2016 2870
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.