സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
കണ്ണൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ/ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് - തസ്തികമാറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 10-ജനുവരി-2016 2799
തൃശ്ശൂർ ജില്ല - വാച്ച്മാൻ/ ഓഫീസ് അറ്റൻഡന്റ് - തസ്തികമാറ്റം/ സ്ഥലംമാറ്റം - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 10-ജനുവരി-2016 2724
Tranfer and Posting of Junior Superintendent - orders issued 30-ഡിസംബർ-2015 3320
പൊതു സ്ഥലംമാറ്റം - 2016 അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് . 29-ഡിസംബർ-2015 3734
Tranfer and Posting of Lecturer in Electrical Engineering 28-ഡിസംബർ-2015 3202
Transfer of Clerk/Senior Clerk 27-ഡിസംബർ-2015 3103
Transfer and posting of Instructor in Physical Education - Orders Issued 20-ഡിസംബർ-2015 3196
Transfer and Posting of Workshop Instructor/ Instructor Gr II/ Demonstrator/ Draftsman Gr II in Mechanical Engineering 15-ഡിസംബർ-2015 3552
Transfer and Posting of Clerk/Senior Clerk 29-നവംബർ-2015 3261
Transfer and posting of Workshop Superintendent (Polytechnics) 23-നവംബർ-2015 3291
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(23/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(19/10/20)   ___________________

(30/09/20)   ___________________

(29/09/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.