സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant / Head Clerks as Junior Superintendent / Technical Store Keeper / Chief Accountant on Rs.16180 –29180 – Orders issued. 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 3038
By transfer appointment as I Grade Instructor in Mechanical Engineering 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 2929
Transfer and posting of Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr.II in Electrical Engineering 09-ആഗസ്റ്റ്-2015 3018
By Transfer Appoinment as Lecturer in Computer Engineering 06-ആഗസ്റ്റ്-2015 3066
Transfer and posting of Workshop Superintendent(Polytechnics) 04-ആഗസ്റ്റ്-2015 3029
Transfer of Clerk/Senior Clerk 04-ആഗസ്റ്റ്-2015 2866
Transfer and posting of Tradesman - Orders Issued 02-ആഗസ്റ്റ്-2015 3321
Transfer and Posting of Senior Superintendents 02-ആഗസ്റ്റ്-2015 3167
Transfer and Posting of Head Accountant/ Head Clerk 30-ജൂലായ്-2015 3261
Transfer and Posting in the post of Lecturer in Computer Engineering 30-ജൂലായ്-2015 3007
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.