സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Transfer of Clerk/Senior Clerk 17-സെപ്റ്റംബർ-2015 3266
Transfer and Posting of Head of Department in Electronics Engineering in Govt. Polytechnic Colleges 14-സെപ്റ്റംബർ-2015 3095
Transfer and Posting of Engineering Instructor/D'Man Gr.I in Technical High Schools 14-സെപ്റ്റംബർ-2015 3409
Transfer and Posting of Clerk/Senior Clerk 06-സെപ്റ്റംബർ-2015 3315
Transfer and Posting of Trade Instructors & Promotion to the Post of Trade Instructor Grade- II from the category of Tradesman- Orders Issued 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3387
സാങ്കേതികം - വിദ്യാഭ്യാസം - ടൈപ്പിസ്റ്റ് - സ്ഥലം മാറ്റം - ഉത്തരവ് - പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3178
സാങ്കേതികം - വിദ്യാഭ്യാസം - ഫുൾ ടൈം സ്വീപ്പർ/ സാനിട്ടറി വർക്കർ തസ്തികയിൽപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം നൽകി- ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3091
Transfer and Posting of Workshop Instructor in Electrical Engineering 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3051
Transfer and posting of Tradesman 02-സെപ്റ്റംബർ-2015 3328
ഇൻസ്ട്രക്ടർ ജി ഐ എഫ് ഡി - സ്ഥലം മാറ്റം നല്കി ഉത്തരവാകുന്നു 31-ആഗസ്റ്റ്-2015 3011
Foreign Travel
Apply Online
 
 
MTech – Institution wise spot admission-regarding
(02/12/20)   ___________________
Regarding vacant MTech Seats
(02/12/20)   ___________________

(25/11/20)   ___________________

(12/11/20)   ___________________
Guidelines for M.Tech Admission 2020-21 released
(06/11/20)   ___________________

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.