സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍ ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ - അന്തിമ ഉത്തരവ് 07-സെപ്റ്റംബർ-2020 398
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 -അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സർ - സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് -അന്തിമ പട്ടിക 07-സെപ്റ്റംബർ-2020 373
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 -അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സർ - ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് -അന്തിമ പട്ടിക 07-സെപ്റ്റംബർ-2020 387
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 -അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സർ - ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് -അന്തിമ പട്ടിക 07-സെപ്റ്റംബർ-2020 414
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 -അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസ്സർ - കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് -അന്തിമ പട്ടിക 07-സെപ്റ്റംബർ-2020 284
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ഇലക്ട്രോണിക്സ് & കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ / ഡെമോണ്‍സ്ട്രേറ്റര്‍ / ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് II - കരട് പട്ടിക 05-സെപ്റ്റംബർ-2020 506
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാര്‍ പോളിടെക്നിക് കോളേജ് - മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് വിഭാഗം ലക്ചറര്‍ - അന്തിമ പട്ടിക 04-സെപ്റ്റംബർ-2020 481
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാർ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - അസിസ്റ്റന്‍റ് ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ - അന്തിമ പട്ടിക 03-സെപ്റ്റംബർ-2020 360
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - സര്‍ക്കാർ കൊമേഴ്സ്യല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് - ഇന്‍സ്ട്രക്ടർ - അന്തിമ പട്ടിക 03-സെപ്റ്റംബർ-2020 349
പൊതു സ്ഥലം മാറ്റം 2020 - ടെക്നിക്കല്‍ ഹൈസ്കൂള്‍ സൂപ്രണ്ട് - അന്തിമ പട്ടിക 03-സെപ്റ്റംബർ-2020 569
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.