സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവുകൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Transfers

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
General Transfer 2016 - Typist - Final Order 30-ജൂൺ-2016 3207
Posting of Junior Superintendents on transfer and promotion of Head Accountant/Head Clerks as Junior Superintendent/Technical Store Keeper/Chief Accountant - Modified Orders Issed 30-ജൂൺ-2016 3106
General Transfer 2016 - Tradesman- Final Orders - Published 30-ജൂൺ-2016 3469
General Transfer 2016 - Engineering Colleges - Assistant Professors in Electrical and Electronics Engineering- Final Orders - Published 30-ജൂൺ-2016 3005
General Transfer 2016 - Lecturers in Electronics Engineering- Polytechnic- Final Orders - Erratum - Orders issued 30-ജൂൺ-2016 3085
General Transfer 2016 - Workshop Instructor/Demonstrator/Instructor Gr II in Electrical Engineering- Final Orders - Published 29-ജൂൺ-2016 3048
General Transfer 2016 - Lecturers in Electronics Engineering - Polytechnic- Final Orders - Published 29-ജൂൺ-2016 2957
Transfers and Promotions- Senior Superintendents - Final Orders - Published 29-ജൂൺ-2016 3109
General Transfer 2016 - Lecturers in Instrument Technology - Polytechnic- Final Orders - Published 29-ജൂൺ-2016 2710
General Transfer 2016 - Lecturer in Electrical Engineering - Polytechnic- Final Transfer List – Erratum Orders -Issued 29-ജൂൺ-2016 3068
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(13/12/21)   ___________________

(04/12/21)   ___________________

(29/11/21)   ___________________
M. Tech./M. Arch. Admission 2021-2022
(18/11/21)   ___________________
B.Tech Lateral Entry Test 2021 – Final Answer Key
(09/11/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.