എം സി എം സ്കോളർഷിപ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Merit-cum-Means Scholarship Scheme

The objective of the Scheme is to provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses. These scholarships are available for studies in India only and will be awarded through an Agency designated by the State Government/UT Administration for this purpose.Every year 20000 scholarships will be distributed among the students of minority communities throughout the country. Students should apply online by visiting the website through URL https://scholarships.gov.in. A link to the site is also provided in the website of the Ministry of Minority Affairs, i.e. www.minorityaffairs.gov.in.

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
MCM Schp. 2013-14 Fresh List of students whose payments are withheld for want of Income certificate from Revenue Authorities 25-03-2014 3183
BATCH No.2 (2013-14 Fresh) MCM Scholarship - Institution Fee (9624 students) Amount To be Disbursed Through RTGS (39) 14-03-2014 3136
BATCH No.24(R) 2012-13 (Renewal)MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP MAINTENANCE ALLOWANCE FOR 30 STUDENTS 21-02-2014 2974
Batch No.25 - 2012-13 RenewalMCM Scholarship - Institution Fee (30 students)Amount To be Disbursed Through RTGS 21-02-2014 2774
BATCH NO.22(F-Adl.) 2012-13 MCM Schp. 2012-13 (FRESH-Additional List) - Institution Fee Amount To be Disbursed Through RTGS 06-02-2014 3482
BATCH NO.21(F-Adl.) 2012-13 MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP 2012-13 (FRESH-Additional List) MAINTENANCE ALLOWANCE FOR 41 STUDENTS 06-02-2014 2971
BATCH NO.23(R) 2012-13MCM Schp. 2012-13 Renewal - Institution Fee Amount To be Disbursed Through RTGS(56 Institutions) 07-01-2014 3101
BATCH NO.22(R) 2012-13MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP 2012-13 (Renewal) MAINTENANCE ALLOWANCE FOR 94 STUDENTS Dt.07/01/2014 07-01-2014 3056
MCM SCHOLARSHIP 2013-14 FRESH - SANCTIONED STUDENTS LIST 07-01-2014 5002
BATCH NO.20(F-Adl.) 2012-13MCM Schp. 2012-13 (FRESH-Additional List) - Institution Fee (Students List)Amount To be Disbursed Through RTGS 27-12-2013 3248
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.