എം സി എം സ്കോളർഷിപ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Merit-cum-Means Scholarship Scheme

The objective of the Scheme is to provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses. These scholarships are available for studies in India only and will be awarded through an Agency designated by the State Government/UT Administration for this purpose.Every year 20000 scholarships will be distributed among the students of minority communities throughout the country. Students should apply online by visiting the website through URL https://scholarships.gov.in. A link to the site is also provided in the website of the Ministry of Minority Affairs, i.e. www.minorityaffairs.gov.in.

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
MCM Awareness Programme 2016-17 - Reschedule 22-09-2016 3079
Operational Manual for National Scholarship Portal Version - 2.0 19-09-2016 3870
MCM Awareness Programme 2016-17 - Schedule 09-09-2016 2785
2016-17 മുതൽ മെറിറ്റ് കം മീൻസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ അവരുടെ ആധാർ കാർഡിൻറെ വിവരങ്ങളും അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഓൺലൈൻ ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് 05-09-2016 3123
MCM Scholarship 2016-17 Fresh and Renewal applications - Called for - Notification 06-08-2016 10093
Merit cum Means Scholarship 2015-16 Fresh - Sanctioned List of 4310 students selected by Ministry of Minority Affairs New Delhi 25-04-2016 27280
MCM Scholarship - Press Release 10-03-2016 4494
MCM Fresh - invalid percentage of mark - Reg 28-12-2015 3852
Online application 2015-16- Percentage of Mark variation- Correction- reg. 04-12-2015 3357
Fresh & Renewal -2015-16- Editing invalid previous year mark- Two days time allowed 30-11-2015 3199
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.