എം സി എം സ്കോളർഷിപ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Merit-cum-Means Scholarship Scheme

The objective of the Scheme is to provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses. These scholarships are available for studies in India only and will be awarded through an Agency designated by the State Government/UT Administration for this purpose.Every year 20000 scholarships will be distributed among the students of minority communities throughout the country. Students should apply online by visiting the website through URL https://scholarships.gov.in. A link to the site is also provided in the website of the Ministry of Minority Affairs, i.e. www.minorityaffairs.gov.in.

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Batch No.25 - 2012-13 RenewalMCM Scholarship - Institution Fee (30 students)Amount To be Disbursed Through RTGS 06-05-2014 3214
MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP 2012-13 (RENEWAL) - BATCH NO.26 (R)MAINTENANCE ALLOWANCE - RETURN (Batch No.1,20) 06-05-2014 3326
Batch No.29 - 2012-13 RenewalMCM Scholarship - Institution Fee Amount To be Disbursed Through RTGS 06-05-2014 3001
MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP 2012-13 (RENEWAL) - MAINTENANCE ALLOWANCE - RETURN (Batch No.1,4,7,9,10,12,15) - BATCH NO.20 (R) 06-05-2014 3234
MCM SCHOLARSHIP RENEWAL 2012-13 Institution Fee Amount To be Disbursed Through RTGS (1 No) - BATCH No.27( Rtn.of batch.21). 06-05-2014 3189
MCM SCHOLARSHIP RENEWAL 2012-13 Institution Fee Amount To be Disbursed Through RTGS (1 No) - BATCH No.21( Rtn.of batch.11) 06-05-2014 3195
MCM SCHOLARSHIP RENEWAL 2012-13 Institution Fee Amount To be Disbursed Through RTGS (3 Nos.) - BATCH NO. 19(Rtn.OF Batch.8) 06-05-2014 3020
Merit-cum-Means Scholarship Scheme 23-04-2014 6975
For the Notice of all Professional Educational Institutions 11-04-2014 3041
BATCH NO.24(F-Adl.) 2012-13 MCM Schp. 2012-13 (FRESH-Additional List) - Institution Fee (150 Students) Amount To be Disbursed Through RTGS 09-04-2014 2945
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.