എം സി എം സ്കോളർഷിപ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)

Merit-cum-Means Scholarship Scheme

The objective of the Scheme is to provide financial assistance to the poor and meritorious students belonging to minority communities to enable them to pursue professional and technical courses. These scholarships are available for studies in India only and will be awarded through an Agency designated by the State Government/UT Administration for this purpose.Every year 20000 scholarships will be distributed among the students of minority communities throughout the country. Students should apply online by visiting the website through URL https://scholarships.gov.in. A link to the site is also provided in the website of the Ministry of Minority Affairs, i.e. www.minorityaffairs.gov.in.

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
For the Notice of all Professional Educational Institutions 11-04-2014 2876
BATCH NO.24(F-Adl.) 2012-13 MCM Schp. 2012-13 (FRESH-Additional List) - Institution Fee (150 Students) Amount To be Disbursed Through RTGS 09-04-2014 2783
Merit cum Means Scholarship Minority Welfare Scholarship System 09-04-2014 4753
McM Scholarship 2013-14 Renewal - List of students whose online application has been forwarded to MoMA and sanction is awaited for want of Income Certificate (IC) issued by the Village Officer/Thahsildar. 09-04-2014 4428
Special attention to all Professional Institutions- Press release 09-04-2014 2939
BATCH NO.27(F-Adl.) 2012-13 MERIT CUM MEANS SCHOLARSHIP 2012-13 (FRESH-Additional List) MAINTENANCE ALLOWANCE FOR 40 STUDENTS 01-04-2014 2844
BATCH NO.25(F-Adl.) 2012-13 MCM Schp. 2012-13 (FRESH-Additional List) - Institution Fee ( 142 Students) Amount To be Disbursed Through RTGS 28-03-2014 2852
LIST OF STUDENTS WHOSE SCHOLARSHIP AMOUNT 2012-13 RENEWAL HAS BEEN SANCTIONED BUT THEIR PAYMENT IS WITHHELD DUE TO THE REASON NOTED AGAINST THEIR NAMES (Column No. 7). THE DOCUMENTS SHOULD BE SUBMITTED ON OR BEFORE 30/04/2014 27-03-2014 4844
LIST OF INSTITUTIONS WHOSE BANK ACCOUNT NUMBER, IFSC CODE AND NAME OF BANK ARE NOT AVAILABLE FOR DISBURSEMENT OF SCHOLARSHIP AMOUNT 2013-14 27-03-2014 5605
LIST OF STUDENTS WHOSE SCHOLARSHIP AMOUNT 2012-13 RENEWAL HAS BEEN SANCTIONED BUT THEIR PAYMENT IS WITHHELD FOR WANT OF HARD COPY. THE DOCUMENTS SHOULD BE SUBMITTED ON OR BEFORE 30/04/2014 27-03-2014 3044

>

Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.