ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

NEWS & EVENTS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
FDP on ’Recent advances in Communication and Networking' from 28/09/2020 to 03/10/2020 - Department of Electronics & Communication Engineering, Government Engineering College Idukki - Reg 16-09-2020 85
M.Tech Admission 2020-21 - Prospectus - Reg 08-09-2020 2286
DTE, Kerala is partnering with the Institution of Green Engineers for IGEN Nobel Laureate Lecture Webinar on "SUSTAINABLE AGRICULTURE" by Nobel Laureate Richard John Roberts on on 25th August 2020, 5.30 PM 24-08-2020 370
എം.ടെക് പ്രവേശനം 2020-21 - അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 16-08-2020 1715
Workshop on “Research Writing and Authorship” - 29 to 31 January 2020 – Organised by Centre of Excellence in Systems, Energy and Management – Government College of Engineering Kannur - Reg 14-01-2020 1967
Hands on Training Programme on “ Robotics” for Technical High School Staff – 21 to 23 January 2020 – Government Engineering College, Thrissur – Reg 07-01-2020 1196
Hands on Training Programme on “ Robotics” for Polytechnic College Staff – 14 to 16 January 2020 – Government Engineering College, Thrissur – Reg 07-01-2020 1663
Faculty Development Programme on “Audio and Speech Processing” - Government College of Engineering Kannur - 13th to 18th January 2020 – Reg 16-12-2019 1731
"FDP on digital Library Management(KOHA&D-space) for Librarian/Technical Staff with computer proficiency in polytechnic and Engineering Colleges in Kerala scheduled in Govt.Women's Polytechnic College, Thrissur from 25.11.2019 to 29.11.2019." 19-11-2019 1893
Faculty Development Programme on “Natural Language Processing using Python” - October 14 to 19, 2019 – Government College of Engineering, Kannur - Reg 01-10-2019 2349
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.