ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

NEWS & EVENTS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
എം.ടേക് 2022 - 2023 കോഴ്സിലേയ്ക്കുള്ള പ്രേവേശനം - സംബന്ധിച്ച് 27-09-2022 48
M.Tech Admission 2022-23 Notification dated 22-09-2022 22-09-2022 247
M.Tech admission 2022-23 Revised Time Schedule 22-09-2022 200
M.Tech Admission 2022-23 Online Application submission extended upto 13/09/2022 12-09-2022 416
M.Tech Admission 2022-23 Online Application submission extended upto 12/09/2022 06-09-2022 389
B.Tech Evening Degree Course Admission 2022-23 - Vacant Seats & Waiting List 01-09-2022 398
എം.ടെക് പ്രവേശനം 2022-23 - സംബന്ധിച്ച് 30-08-2022 706
MTech (Evening Degree Course)-Admission 2022-23 - Allotment List for MTech (Evening) Degree course - Admission 2022- Publishing regarding. 17-08-2022 832
Prospectus for Admission to M.Tech in TRANSLATIONAL ENGINEERING 2022-2023 - Order issued. 21-07-2022 1343
M.Tech. Programme in TRANSLATIONAL ENGINEERING 2022-2023 - Admission Notice 21-07-2022 977

NEWS and EVENTS

More inNEWS & EVENTS  

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.