ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

NEWS & EVENTS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
ബി.എഫ്.എ. പ്രവേശനം 2021 - പ്രവേശന പരീക്ഷ തീയതി മാറ്റിയത് - സംബന്ധിച്ച് 19-10-2021 92
ബി.എഫ്.എ കോഴ്‍സ് പ്രവേശനം 2021 – പ്രവേശന പരീക്ഷ - സംബന്ധിച്ച് 13-10-2021 395
ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി ബി.ടെക് 2021 പ്രവേശന പരീക്ഷാ തീയതി മാറ്റം - സംബന്ധിച്ച് 13-10-2021 245
2021-22 ലെ ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി ബി.ടെക് പ്രവേശനത്തിനായി ഓണ്‍‍ലൈനായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 13.10.2021 -ലേക്ക് മാറ്റിയതായി അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 09-10-2021 174
ബി.എഫ്.എ പ്രവേശനം 2021 - പ്രവേശന പരീക്ഷാ തീയതി മാറ്റിയത് - സംബന്ധിച്ച് 30-09-2021 235
2021-22 ലെ എം.ടെക് പ്രവേശനത്തിനായി ഓണ്‍‍ലൈനായി അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 05.10.2021 ലേക്ക് മാറ്റിയതായി അറിയിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച് 30-09-2021 841
സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാര്‍ ഫൈന്‍ ആര്‍ട്സ് കോളേജുകളിലെ ബി. എഫ്. എ ഡിഗ്രീ കോഴ്സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീയതി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചത് - സംബന്ധിച്ച് 30-09-2021 161
ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി ബി.ടെക് പ്രവേശനം 2021-22 - സംബന്ധിച്ച് 28-09-2021 377
Government Engineering College, Wayanad - Faculty Development Programme on “Recent Trends and Challenges in Antennas and RF Devices” - 11th to 13th October 2021 - Reg 23-09-2021 378
ലാറ്ററല്‍ എന്‍ട്രി ബി.ടെക് പ്രവേശനം 2021-22 - സംബന്ധിച്ച് 23-09-2021 424
Foreign Travel
Apply Online
 
 

(19/10/21)   ___________________

(13/10/21)   ___________________

(09/10/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(30/09/21)   ___________________

(28/09/21)   ___________________

(23/09/21)   ___________________

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.