ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

NEWS & EVENTS

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
International Conclave on “Climate Change Mitigation, Adaptation and Resilience: Engineering Perspectives” - 23rd and 24th March 2019 – at Government College of Engineering Kannur – Reg 19-03-2019 1983
Workshop on “E-Learning in Action” from 20/03/2019 to 22/03/2019 at Government Women’s Polytechnic College, Thrissur – Reg 13-03-2019 2026
Translational Research and Professional Leadership Centre (TPLC) – Government Engineering College Barton Hill - “National Seminar on Sustainable Lake Rejuvenation” from 14 to 15 March 2019 - Reg 06-03-2019 2188
File Adalath - Reg 25-02-2019 2075
ഫയല്‍ അദാലത്ത് - സംബന്ധിച്ച് 25-02-2019 2620
ഫയല്‍ അദാലത്ത് മാറ്റിവച്ചത് - സംബന്ധിച്ച് 12-02-2019 2057
File Adalath - Date - Postponed - reg 12-02-2019 2117
Sponsoring of Faculty in the Government Polytechnic Colleges for M.Tech in Government Engineering Colleges, 2019-20 – Selection for M.Tech Programme – NOC - Reg 06-02-2019 2490
KTU Techfest 2019 Feb 15-17 18-01-2019 2535
ICTS - “Summer School for Women in Mathematics and Statistics” - 13 to 24 May 2019 - Reg 04-01-2019 1977
Foreign Travel
Apply Online
 
 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.