ഹൃസ്‌വകാല പരിശീലന പരിപാടികൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Short Term Training

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Short Term Training Programme on “Essentials of Prestressed Concrete Bridge Designs” from February 26- March3, 2018 – Organised by Department of Civil Engineering, College of Engineering, Trivandrum - Reg 25-01-2018 2936
Short Term Training Programme on “Transistors to IoT” - 19 to 24 of February 2018 – Department of Electronics & Communication Engineering, Government College of Engineering, Kannur - Reg 19-01-2018 2928
Short Term Training Programme on “Power Quality and Custom Power Devices” - 7 to 9 of February 2018 – Department of Electrical Engineering, Government College of Engineering, Kannur - Reg 18-01-2018 2740
Short Term Training Programme (FSDTC) on "Skill Development for Clerical Staff" starting from 1st to 5th January 2018 – Government College of Engineering, Thrissur - Reg 14-12-2017 3252
Short Term Training Programme on ‘Sustainable Architecture : beyond the rhetoric’ from December 18 to 20, 2017 – Department of Architecture, College of Engineering Trivandrum – Reg 12-12-2017 2850
Short Term Training Programme on “NETWORK ADMINISTRATION” - 15th January 2018 to 19th January 2018 - Reg 06-12-2017 2856
Short Term Training Program on “Multi Body Dynamics” - from December 18 to 22, 2017 - Sponsored by TEQIP Phase II - Govt. Engineering College Barton Hill - Reg 17-11-2017 2916
Short Term Training Programme on “Effective Office Administration and Financial Management” – 04 to 08 December 2017 – FSDTC, Government Engineering College Thrissur - Reg 14-11-2017 3033
Short Term Training Programme on “Next Generation Wireless Systems” - 27th November 2017 to 1st December 2017 - Organised by FSDTC and Coordinated by Department of ECE, Government College of Engineering, Kannur - Reg 03-11-2017 3117
Short Term Course On Trends and Advancements in Cryogenic Engineering 17-10-2017 3469

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.