ഹൃസ്‌വകാല പരിശീലന പരിപാടികൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Short Term Training

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Short Term Training Programme on "SEMI-DESTRUCTIVE AND NON-DESTRUCTIVE TESTING OF STRUCTURES" - 16 to 21 January 2017 at College of Engineering Trivandrum 20-12-2016 3679
Short Term Training Programme on "Health Monitoring of RCC/Steel Structures" - 21 to 26 November 2016 19-10-2016 3951
Short Term Training Programme on "Life Skills" 28-06-2016 4496
Short Term Course on "Advanced Numerical Methods in Engineering" 16-06-2016 4133
Short Term Course on "Laboratory Practices in Applied Physics" 16-06-2016 3961
Program on Developing Strategic Mindset for Functional Managers 16-06-2016 3830
Centre for Continuing Education, GEC, Barton Hill- "BOSCH Joint Certification Program" 16-06-2016 4494
ഐ . എം . ജി - മലയാളം കംപ്യുട്ടിംഗ് പരിശീലന പരിപാടി - നാമ നിർദ്ദേശം സംബന്ധിച്ചു 03-03-2016 4455
ജി സി ഐ സുപ്രണ്ട്മാർക്കും, സീനിയർ ഫാക്കൽറ്റികൾക്കും ഉള്ള 'റെസിഡെൻഷ്യൽ ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം' - സംബന്ധിച്ച് 03-03-2016 3934
NITTTR Chandigarh- Short-Term Course/Seminar/ICT Programme to be conducted by Civil Engg. Dept. during the Months of Jan-March, 2016 -reg 16-02-2016 5109

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.