ഹൃസ്‌വകാല പരിശീലന പരിപാടികൾ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Short Term Training

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
സാങ്കേതികം- വിദ്യാഭ്യാസം- സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം ലീഡർഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി - ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു 02-07-2015 2927
Short term course on "Nuclear Radiations:Detection & Applications" 01-07-2015 2650
Short Term Course on Applied Numerical Methods in Engineering from 20.07.2015 to 24.07.2015 at NITTTR 01-07-2015 2701
Short term course on "Lab Practices in Applied Physics" 22-06-2015 2633
Short term course on "Lasers:Developments & Applications" 27-05-2015 2841
Short Courses at IIITMK 22-05-2015 2972
Training Programme for THS staff 16-05-2015 2852
Certificate Course On "PIPING ENGINEERING " May 18–30, 2015 10-05-2015 3513
Training Calender 2015-16 07-05-2015 2988
Short term course /ICT Programme to conducted by CE Department during the month of April -June ,2015 24-04-2015 2888
Foreign Travel
Apply Online

 

 

Map

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.