എം സി എ കോളേജുകൾ

MCA Colleges

slno institute seats university
15MAR ATHANASIUS COLLEGE OF ENGINEERING, KOTHAMANGALAM,ERNAKULAM60KTU
25TKM COLLEGE OF ENGINEERING,KOLLAM40KTU
33RAJIV GANDHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY,KOTTAYAM60KTU
47COLLEGE OF ENGINEERING TRIVANDRUM60KTU
56GOVERNMENTENGINEERINGCOLLEGETHRISSUR,THRISSUR60KTU

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.