ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജുകൾ

Fine Arts Colleges

slno Institute Course Seats University GEC
01College of Fine Arts Thiruvananthapuram-695033BFA 43Kerala
02College of Fine Arts Thiruvananthapuram-695033MFA8Kerala
03Raja Ravi Varma College of Fine Arts Mavelikkara-690101BFA40Kerala
04College of Fine Arts Thrissur-680020BFA40Calicut

ഭൂപടം

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2451200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.
ഫാക്സ് : 0471-2451369, 0471-2463733.