ഹോം
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

ദർശനവും ദൗത്യവും

കേരളത്തിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്‍റെ ഗുണമേന്‍മ നിലനിര്‍ത്തുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നയ രൂപീകരണം നടത്തുക, സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കുകയും അവയെ വികസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സര്‍ക്കാര്‍ സഹായത്തോടെ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്കുകയും അവയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക, വ്യവസായ മേഖലയുമായും ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും, ആശയങ്ങളും സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനവും പരസ്പരം കൈമാറുക, വ്യവസായ മേഖലയുടെയും പൊതു സമൂഹത്തിന്‍റെയും വികസനത്തിനായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുടെ മറ്റ് വകുപ്പുകള്‍, നിയമപ്രകാരം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുക എന്നിവ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്‍റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ പെടുന്നു.

 

 • കേരള പ്രൈവറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആൻഡ് പോളിടെക്നിക് ടീച്ചേഴ്സ് &നോൺടീച്ചിംങ് സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് (KPEPPF) ലേക്കുള്ള പ്രവേശനം

 • KPEPPF ൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക അഡ്വാൻസ്(TA) അനുമതി.

 • KPEPPF ൽ നിന്ന് മടക്കി നൽകാത്ത അഡ്വാൻസ് (NRA) അനുമതി.

 • KPEPPF ൽ നിന്ന് TA യില്‍ നിന്നും NRA യിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള അനുമതി.

 • TA/NRA വിനിയോഗ (Utilization) സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫയലിങ്ങ്.

 • മറ്റു ഗവണ്മെന്റ് പ്രൊവിഡന്റി ഫണ്ടിലേക്ക് KPEPPF കൈമാറാനുള്ള അനുമതി.

 • അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച് KPEPPF അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തുഅവസാന പിൻവലിക്കൽ നടത്താനുള്ള അനുമതി.

 • മരണശേഷം KPEPPF അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യൽ.

 • KPEPPF ലെ നാമനിർദേശത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ നവീകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി.

 • വാർഷിക ക്രഡിറ്റ് കാർഡ് നൽകുന്നത്(KPEPPF).

 • പ്രസ്താവനകൾ (statements) തയ്യാറാക്കൽ

i) ആകെ ക്രഡിറ്റും ഡെബിറ്റും.

ii) ആകെ TA, NRA, അടങ്കൽ.

iii) മൊത്തം പലിശ തുക.

 • പി പി എഫ് അക്കൗണ്ട് തുകയ്ക്ക് അതായത് വര്‍ഷം കൊടുക്കേണ്ട പലിശ

കണക്കാക്കി സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് പ്രൊവിഷന്‍ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കായി അക്കൗണ്ടന്‍റ് ജനറല്‍/ഫിനാന്‍സ് വിഭാഗം എന്നിവര്‍ക്ക് അയക്കുന്നത്

PPF1 : NSS എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പാലക്കാട്, SN പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് കാഞ്ഞങ്ങാട്, SSMപോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് തിരുർ

PPF3 : TKM എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കൊല്ലം, SN പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് കൊട്ടിയം

PPF4 : NSS പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് പന്തളംകാർമൽ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് ആലപ്പുഴത്യാഗരാജ പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ് അളഗപ്പനഗർ, MA കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോതമംഗലം

ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ
മുഖ്യമന്ത്രി
ഡോ. ആർ. ബിന്ദു
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി
ശ്രീമതി. ഇഷിത റോയ് ഐഎഎസ്
പ്രിൻസിപ്പൾ സെക്രട്ടറി
ഡോ.ബൈജുഭായ് ടിപിഡയറക്ടര്‍ (ഇൻ ചാർജ്)

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.