ഡിസ്ക്‌ളൈമർ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Disclaimer

DTE Kerala, Directorate of Technical Education Kerala, provides the dtekerala.gov.in as a service to its staff, students and the public, and  is for general information only.

 

DTE Kerala, is not responsible for, and expressly disclaims all liability for, damages of any kind arising out of use, reference to, or reliance on any information contained within the site. While the information contained within the site is regularly updated and sincere efforts are taken to ensure the integrity, reliablility and truthfulness of the contents, no guarantee is given that the information provided in this Web site is correct, complete, and up-to-date.

 

Although the DTE Kerala, Web site may include links providing direct access to other Internet resources, including Web sites, DTE Kerala,is not responsible for the accuracy or content of information contained in these sites. Links from DTE Kerala, to third-party sites do not constitute an endorsement by DTE Kerala, of the parties or their products and services.

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.