ഉദ്യോഗസ്ഥർ
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 
പിഴവ്
  • ReCaptcha plugin needs a public key to be set in its parameters. Please contact a site administrator.

06 Jayakumar R

DIRECTORS

കോണ്ടാക്റ്റ്

Deputy Director (General)

ഫോൺ: 0471-2561319

കോണ്ടാക്റ്റ് ഫോം

ഒരു ഈ മെയിൽ അയയ്ക്കുക. * ചിഹ്നം നിർബന്ധമായ വിവരങ്ങളെ കുറിയ്ക്കുന്നു

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.