ഓഫീസ് ഡയറക്ടറി
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Notifications

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Training Calender 2015-16 08-05-2015 42152
Right to Information 21-01-2014 46161
Right To Information Act 2005- Appointment of Information Officer and Appellate Authority 21-01-2014 46714

ഉപ വിഭാഗങ്ങൾ

 • Self Financing Colleges Approval Process

  The approvals for the Engineering Colleges are given by the Government in consultation with the Department. The following Processes are being carried out in the Directorate as part of Approval Process.

  Processing of the applications for starting new Engineering Colleges.

   • Review of the applications for increase in intake in existing Institutions

   • Examining the applications for sanctioning new courses in existing Institutions

   • Review of the application for deletion of courses and change of name and status of the institution

   • Conducting periodic inspections in the institutions as per the direction of the Government

  For more details refer to the enlisted documents.

 • Notifications
 • ADMISSION

NEWS and EVENTS

More inNEWS & EVENTS  

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.