ഡൗൺലോഡ്
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറേറ്റ്
കേരളം (കേരള സർക്കാർ)
 

Downloads

വേർതിരിയ്ക്കുക
ദ്രുശ്യമാക്കുക # 
തലക്കെട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടത് %s ഹിറ്റുകൾ
Plan Budget 2023-24 - Outlay, Earmarking and Write-up - Reg 17-മെയ്-2023 59
Plan Budget 2022-23 - Outlay, Earmarking and Write-up 29-ഏപ്രിൽ-2022 876
Plan Budget 2021-22 - Outlay, Earmarking and Write-up 12-ഏപ്രിൽ-2021 1705
Quality Improvement Programme under AICTE [AICTE QIP (Poly)] – Deputation of faculties of Government and Government Aided Polytechnic Colleges for ME/MTech Programme and Ph.D Programme – Sanctioned - Orders 26-ഫെബ്രുവരി-2021 1546
AICTE QIP (poly) നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഗവ:/എയ്ഡഡ് പോളിടെക്‌നിക്‌ പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ 26-ഫെബ്രുവരി-2021 1501
Plan Budget 2020-21 - Outlay, Earmarking & Budget Write-up 04-ആഗസ്റ്റ്-2020 1919
CAS New Scheme - Annual Self-Assessment Form 02-ആഗസ്റ്റ്-2019 3506
Plan budget 2019-20 – Changes in Head of Account and Allocation of Funds – Quick Reference Table 29-മെയ്-2019 3333
Plan Budget 2019-20 - Schemes, Components, Earmarking of outlay and Budget Write-up 20-ഏപ്രിൽ-2019 2306
Plan Budget 2018-19 - Important Details 23-ഏപ്രിൽ-2018 4083

മേൽവിലാസവും പ്രവർത്തനസമയവും

  

മേൽവിലാസം പ്രവർത്തനസമയം
പദ്മവിലാസം സ്ട്രീറ്റ് , ഫോർട്ട് പി ഒ 10 എഎം മുതൽ   5 പിഎം
തിരുവനന്തപുരം രണ്ടാം ശനി അവധി
കേരളം, ഇൻഡ്യ. പിൻ 695023 ഞായർ അവധി 
ഫോൺ: 0471-2561200. സർക്കാർ അവധികൾ അവധിയാണ്.